Spree oder Hommage an Monet

Daniela Butsch, Videoprint hinter Plexiglas, 108 x 134 cm, Berlin 2002
Daniela Butsch, Spree, Videoprint hinter Plexiglas, 108 x 134 cm, Berlin 2002
Daniela Butsch, Videoprint hinter Plexiglas, 108 x 134 cm, Berlin 2002
Daniela Butsch, Spree, Videoprint hinter Plexiglas, 108 x 134 cm, Berlin 2002